Privacybeleid

PRIVACY

Zoals de wet voorschrijft, wordt er zorgvuldig omgegaan met je gegevens.

Je gegevens m.b.t. je gezondheid die ik nodig heb voor de behandeling  worden vastgelegd in je dossier. Ook je adres gegevens zullen in dit dossier worden vastgelegd. Dit dossier is alleen in te zien door mij.  Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Je dossier en je adresgegevens worden, zoals voorgeschreven door de wet, bewaard tot 15 jaar na ons laatste contact en zullen daarna worden vernietigd. Uiteraard heb je altijd inzage in je dossier en kan je gegevens hieruit opvragen. Het dossier wordt bewaard in een gesloten kast met slot.

Indien je toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens m.b.t. je behandeling worden gebruikt in overleg met een andere behandelaar, uiteraard  volledig anoniem en onherleidbaar. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door dit kenbaar te maken aan mij via de mail of schriftelijk.

Je adresgegevens en zorgverzekeringsnummer worden gebruikt voor het kunnen aanmaken van de facturen. Facturen worden alleen met jou gedeeld doordat ik het je meegeef na de behandeling, of bij uitzondering via je mailadres. Uiteraard nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven dat ik het je mag mailen.

Je email adres of mobiele nummer wordt door mij gebruikt voor overleg of vragen tussen jou  en mij , en eventueel voor het toesturen van facturen.  Verder zal je email adres niet worden gedeeld met derden.

In geval van een probleem met je gegevens waarbij je gegevens bij derden terecht (kunnen) zijn gekomen, bijvoorbeeld door diefstal of een hack, ontvangt je zoals de wet voorschrijft bericht van mij hierover.